Vứt bỏ đồ chơi, trường mẫu giáo Australia muốn trẻ làm bạn với thiên nhiên

Trường Isabel Henderson lấp đầy bùn đất ở một góc sân chơi, tạo cảm giác như đang trong trận lở đất và khuyến khích trẻ vui chơi tại đó. Trường mẫu giáo Isabel Henderson nằm ở phía bắc thành phố Melbourne, Australia đã quyết định vứt bỏ đồ chơi dành cho thiếu nhi và xây dựng sân chơi mô phỏng khu…

EXPLORE