Summer Camp 2021

Konnit Group là đơn vị tổ chức các chương trình dã ngoại, cắm trại, huấn luyện và thực hành các kỹ năng ngoài trời, khám phá thiên nhiên, con người, đặc trưng văn hoá tại các điểm đến trên khắp Việt Nam với mục tiêu xây dựng tính tự lập, sự tự tin và kỹ năng xã hội, hoạt…

EXPLORE