Konnit Xperience

Chúng tôi tin rằng “cách tốt nhất để trẻ học là tự mình trải nghiệm”.

Vì thế, như tên gọi Konnit Xperience – chúng tôi xây dựng nội dung các chương trình đa dạng nhưng chú trọng đến việc tạo ra môi trường và hoạt động thực tiễn để bé được va chạm, đặt câu hỏi, được sai sót, cảm nhận, rút kinh nghiệm, chia sẻ và trưởng thành.

 

c chương trình chính của Konnit Xperience

1. Kỹ năng sinh tồn từ cơ bản đến nâng cao bao gồm:

  •  Kỹ Năng Dã Ngoại
  •  Kỹ Năng Sơ Cấp Cứu
  • Kỹ Năng Đánh Giá Rủi Ro
  • Kỹ Năng Thoát Hiểm

2. Các chương trình khám phá bản thân, khám phá thế giới xung quanh và khoá luyện tập kỹ năng bổ trợ:

  • Chương Trình Dã Ngoại
  • Chương trình Trekking, Leo Núi, Lặn Biển, Chèo Thuyền…
  • Các khoá huấn luyện: Leo Vách Núi Tự Nhiên/Nhân Tạo, Lặn Biển Bằng Bình Khí…

3. Các hoạt động tìm hiểu khoa học, sáng tạo, cập nhật xu hướng văn hoá, nghệ thuật của thế giới:

  • Vẽ Sáng Tạo, Điêu Khắc Nhân Vật Hoạt Hình từ sự tưởng tượng của trẻ
  • Tái Chế, Sáng tạo cùng vật liệu Rác Thải….